Service- og banekontrol 2018-03-09T16:28:11+00:00

Udvalgets opgaver

Service- og banekontrol udøves ved at udvalget efter skønnet behov kontrollerer spillernes retmæssige adgang til banen – herunder green-fee gæsternes betaling, samt ved at være spillerne behjælpelige med at få et glidende flow i spillet.
Endvidere hjælper vi gerne, såfremt der opstår øvrige praktiske problemer med afvikling af runden.

Det er udvalgets opfattelse, at “gratister” ikke er et overvældende problem, men den præventive effekt er formodentlig ikke ganske uvæsentlig.

Med ønske om en god og fornøjelig sæson, vil udvalget fortsat bestræbe sig på at løse opgaverne med størst mulig smidighed, således at spillerne generes mindst mulig.

Service- og banekontroludvalg

Henning Knudsen – Formand
Tlf.: 86 30 98 30

Torben Bach Sørensen
Tlf.: 20 47 62 47

Jørn Justesen
Tlf.: 86 32 06 79

Villy Byrgesen
Tlf.: 86 32 36 70

Flemming Vendler
Tlf.: 20 28 58 78

Hans Peter Carl
Tlf.: 21 27 62 68

Kristen Brændgaard
Tlf.: 30 22 05 76