Kommunikations-udvalg 2018-03-09T16:28:09+00:00

Kommunikation

Udvalget koordinerer klubbens eksterne og interne kommunikation såsom skrivelser fra klubbens sekretariat, brochuremateriale, foldere, flyers o.l.,  nyhedsbreve fra klubben og information til pressen.
Udvalget forbinder og arrangerer ensartethed i udtryk i ekstern og intern kommunikation, som skrivelser fra klubsekretariat, nyhedsbreve fra klubben via hjemmeside og Facebook, information til presse osv.

Udvalget er kommunikativ medspiller i forbindelse med særlige aktiviteter, som golfens dag, åbent hus, sociale arrangementer og andre aktiviteter,  der kræver både interne og eksterne informationer.

Kommunikationsbasen er klubbens hjemmeside, der tjener som hovedkilde for information til medlemmer og øvrige interne og eksterne interessegrupper.
I tillæg hertil kommunikeres via Facebook og nyhedsbrev og som sekundær kilde kan nyheder formidles via Golfbox.
Ekstern kommunikation som pressemeddelelser og annoncering foregår via lokal aviser, lokale radiostationer, evt. biograf- og/ eller skærm-annoncering,  og ved fysiske opslag.

Se tidligere Nyhedsbreve : klik her

Kommunikations-udvalget

Lene Mølgaard Madsen
Nyhedsbrev
Tlf.: 29 61 20 77
lene_m_madsen@icloud.com

Anders Hald Pedersen
Facebook
Tlf..: 23 11 15 09
anders@haldpedersen.dk

Kim Albrechtsen
Hjemmeside
Tlf.: 29 62 56 25
kim.albrechtsen@stofanet.dk