Bane- og miljøudvalg 2018-04-25T09:06:58+00:00

Bane- og miljøudvalgets opgaver

Baneudvalget tilrettelægger årets arbejdsopgaver, som chefgreenkeeperen med sæde i udvalget, har ansvaret for, bliver udført af banepersonalet. Udvalgets vigtigste opgave er planlægge og udføre en optimal udnyttelse af de midler, der er afsat i klubbens budget.

Første prioritet er nødvendig klipning og pleje af bane og anlæg. Desuden fortsat fokus på at forbedre oplevelsen ved at spille golf i Grenaa. En stor opgave med uændret budget, men endnu en udfordring.

Maskinerne slides meget hurtigt pga. den meget ujævne bane. Der er derfor mange løbende reparationer, men vi håber, at vi ved rettidig omhu og påpasselighed kan undgå større maskinnedbrud i årets løb. Vandingsanlægget er et gammelt anlæg, som derfor i løbet af året kræver fortsat vedligeholdelse.

Baneudvalget og banepersonalet håber på forståelse, hvis banepersonalet ind imellem kommer til at ”genere” lige netop jeres golfrunde.

Vi har alle som medlemmer af GGK masser af gode ideer, ris eller ros, og Baneudvalget vil meget gerne have denne dialog, men gerne skriftligt, så vi alle kan nyde vores golfrunder i ro og mag.

Hans Husum/
Baneudvalgsformand

Udvalg

Hans Husum, Formand
Tlf.: 40 44 44 90
mail@hanshusum.dk

Kim Albrechtsen
Tlf.: 29 62 56 25
kim.albrechtsen@stofanet.dk

Anthony Bjerregaard
Tlf.: 40 41 90 33
ab@miwa.dk

Lars H. Nielsen, Chefgreenkeeper
Tlf.: 25 72 37 35
greenkeepergrenaa@hotmail.com

Arild Townhill (Træner & Pro)
Tlf.: 28 74 02 24
arild.james@hotmail.com