Vejviser 2018-03-09T16:28:10+00:00

Sådan finder du golfbanen.

Fra Randers – Hovedvej A16:

Ved ankomst til Grenaa, ser du  Per Arnoldis terning lige frem for dig. Så gør du klar til at dreje til højre ad Kanalvej ( mod Kolind ). Ca. 150 meter fremme drejer du til venstre og fortsætter til klubhuset.

Fra Århus – Hovedvej A15:

I tredie lyskryds – ved McDonald’s – drejer du til venstre. Fortsæt til du passerer Per Arnoldis terning på din højre side. Drej til venstre ad Kanalvej ( mod Kolind ) og fortsæt ca. 150 meter. Drej til venstre og fortsæt til du kommer til klubhuset.