Info om Banen 2018-03-09T16:28:10+00:00

Info om Banen

Banen

I det gamle Kolindsund og på Grenaas gamle losseplads langs hovedvej 15, ligger Grenaa Golfbane.

Golfbanen består dels af en velanlagt 18-hullers golfbane, som er blandt de bedste på Djursland, med tilhørende driving range, træningsområde til kort spil og til put, og af en 12 hullers Pay & Play Par-3 bane hvor alle, golfere som ikke golfere er velkommen og midt i det hele ligger Klubhuset med store panoramavinduer hvor der er en meget smuk udsigt til flere af banens huller og træningsområde. Plads til ca. 130 gæster, og i forbindelse med cafeen er der en stor delvis overdækket terrasse. I klubhuset findes der desuden sekretariat samt omklædnings- og badefaciliteter.

Banen kan spilles af personer i alle aldersgrupper. Der er ingen stejle bakker, som gør det svært for nogle at gå banen – tværtimod så er banen fair og meget naturskøn at spille. Det er en bane med fairways – der, på grund af placeringen på den gamle losseplads, konstant er under forandring, og en bane – hvor de gamle kystlinjer fra stenalderen indgår som en del af naturoplevelserne, ligesom den gamle Galgebakke indgår som en smuk og varieret del af naturen omkring banen. Der er skove og søer og der er åbent terræn med et rigt dyre- og fugleliv.

Der er et aktivt klubliv med flere klubber i klubben og caféen danner rammen om mange hyggestunder efter turneringerne.

Historie

Istidskystlinje: Under den sidste istid var Djursland dækket af is. Da isen smeltede, var Djursland gennemskåret, så det var muligt at sejle fra Grenaa via Allingåbro til Randers Fjord. Der opstod en ca. 6 meter hævning af den nordlige del af Djursland og en stor indsø (Kolindsund) dannedes. Ved Golfbanens hul 12 ses landhævningen og den gamle kystlinje tydeligt.

Kolindsund: I 1872 indledtes et af Danmarks største landvindingsprojekter, nemlig den totale udtørring af det ca. 4.000 tdl. store lavvandede Kolindsund. Med indsats af en arbejdsstyrke på knap 400 mand (“Sundbørster”), anlæggelse af randkanaler og pumpestationer lykkedes udtørringen. Dele af golfbanen ligger på gammel sundbund og sundets udstrækning ses tydeligt i landskabet.

Fra losseplads til golfanlæg: Golfbanens første 9 huller er anlagt på Grenaas tidligere losseplads. Arealet var tilbage i tiden et fælleskær, hvor byens ca. 300 køer blev drevet ud på græsning. I 1982 blev lossepladsen nedlagt. Kommunen stod med en forpligtigelse til at reetablere og vedligeholde området som “grønt område”. Løsningen blev at sikre en smuk og grøn indkørselsvej til Grenaa ved at den nystartede Grenaa Golfklub blev overdraget arealet for at etablere og vedligeholde arealet som golfbane.

Enslev Skov: Bebyggelse og anlæg af fodboldbaner, tennisbaner m.v. i Grenaa Kommuneplantage, som Grenaa Kommune i perioden 1918 til 1933 havde erhvervet fra Hessel Gods, medførte, at kommunen i 1990 var i “underskud” med fredskovspligt. Løsningen rejsning af ny skov, Enslev Skov, som et rekreativt område for byens befolkning samtidigt med at golfklubbens behov for anlæg af yderligere ni golfhuller blev opfyldt. Kombinationen af skov og store lysninger i form af golfhuller sikrer et meget varieret dyreliv.

Galgebakken: Golfbanens hul 16 starter på Grenaa’s gamle rettersted, Galgebakken. Her eksekveredes indtil ca. 1800 datidens henrettelser ved brænding af hekse, halshugning og hængning.

Af Jørgen Katholm