Baneguide 2018-03-09T16:28:11+00:00

Bane Layout

Hul 1

 • Par 4
 • Handicap: 15
 • Tee 48 : 244m
 • Tee 53 : 263m
 • Tee 59 : 277m

Åbningshullet er et kort par 4 hul som kan drives, dog med stor risiko da hullet er omkranset af tæt skov. Hullet er dogleghøjre med et læhegn på tværs 70 meter fra green. Den bedste indgang til green er fra venstre side af fairway. Greenen er forholdsvis lille, og er beskyttet af en bunker i begge sider. Green hælder hovedsagelig fra bagkant til forkant.

Hul 1

Hul 2

 • Par 4                       
 • Handicap: 9
 • Tee 48 : 279m
 • Tee 53 : 287m
 • Tee 59 : 319m

Hul 2 er dogleg venstre, og går en del ned ad bakke. Der er en fairwaybunker i hver side. Da fairway hælder en del nedad, er det bedst at slå drivet hel ned til det flade stykke, som er cirka ud for venstre fairwaybunker. Hullet kan dog også drives af de langtslående dog med stor risiko på grund af den tætte skov. Greenen hælder fra bagkant til forkant, og er beskyttet af en bunker i hver side.

Hul 2

Hul 3

 • Par 4
 • Handicap: 5
 • Tee 48 : 236m
 • Tee 53 : 256m
 • Tee 59 : 309m

Hullet er dogleg højre, og er omkranset af løvskov. Hullet har et læhegn på tværs af fairway som på hul 1. Bedste indgang til green er fra venstre side, men hullet kan også drives. Greenen er beskyttet af en bunker i venstre side, og af to kort af green i højre. Greenen er meget onduleret, men hælder hovedsagligt ned mod bunkeren i højre side.

Hul 3

Hul 4

 • Par 3
 • Handicap: 13
 • Tee 48 : 98m
 • Tee 53 : 114m
 • Tee 59 : 130m

Efter 3 korte par 4 huller starter strabadserne. Hul 4 er et par 3 hul, hvor man fra gul tee skal flyve bolden 150 meter for at komme over søen. Området har også ændret sig fra at være skov, til at være mere åbent. Dette gør at vinden bliver en større faktor. Greenen hælder fra bagkant til forkant, og er beskyttet af en bunker i højre side.

Hul 4

Hul 5

 • Par 4
 • Handicap: 1
 • Tee 48 : 334m
 • Tee 53 : 410m
 • Tee 59 : 423m

Hullet er et langt par 4 hul, hvor man i drivet skal slå op på en højere liggende fairway. Der er ingen bunkere på hullet. Man vil oftest slå et langt jern i andet slaget ind til en rimelig stor green. 1oo meter fra greenen løber en grøft i højre side. Grøften løber hele vejen ned forbi – og bag om green. 

Hul 5

Hul 6

 • Par 4
 • Handicap: 11
 • Tee 48 : 290m
 • Tee 53 : 296m
 • Tee 59 : 360m

Hul 6 er et dogleg venstre par 4 hul med to fairwaybunkere i højre. Fairway hælder meget fra højre mod venstre, så man vil oftest stå med bolden over fødderne i andetslaget. Man kan dog finde et rimelig lige leje i venstre side. Greenen er meget onduleret og beskyttet af en bunker i venstre. 

Hul 6

Hul 7

 • Par 3
 • Handicap: 17
 • Tee 48 : 98m
 • Tee 53 : 111m
 • Tee 59 : 125m

Hul 7 er et par 3 hul, hvor vinden har stor indflydelse. Hullet ligger meget åbent, og teestedet ligger højere end green. Greenen er beskyttet af en stor bunker i venstre. Hvis pinden står i venstre side, er det derfor klogest at slå højre om. 

Hul 7

Hul 8

 • Par 5
 • Handicap: 3
 • Tee 48 : 385m
 • Tee 53 : 405m
 • Tee 59 : 468m

Hul 8 er et helt lige par 5 hul med en rimelig onduleret fairway. Man skal undgå den store fairwaybunker i højre side, hvis man skal have chancen for at nå green i to. Langs hele hullets højre side løber Nordkanalen. For at nå green i to skal man flyve den store bunker, der ligger 30 meter kort af green. Greenen er rimeligstor, og er ud over den store bunker kort af green beskyttet af en i venstre side. 

Hul 8

Hul 9

 • Par 4
 • Handicap: 7
 • Tee 48 : 331m
 • Tee 53 : 378m
 • Tee 59 : 385m

Hul 9 er en smule dogleg højre, og fairway er meget onduleret, og giver derfor ofte skæve lejer i andet slaget. I andet slaget skal man slå ned til en lavere liggende green, som ikke er særlig dyb, så længden på andet slaget er meget vigtigt. Greenen er rimelig bred og er opdelt i tre plateauer med det midterste som det højeste.  

Hul 9

Hul 10

 • Par 4
 • Handicap: 12
 • Tee 48 : 289m
 • Tee 53 : 314m
 • Tee 59 : 325m

Hullet er dogleg højre med en fairwaybunker på indersiden af dogleget. På samme vis som hul 5 slår man op til en højere liggende fairway, hvor venstre side er at foretrække. Andet slaget går ned af bakke til en green, der er beskyttet af en bunker i venstre og 3 kort af green i højre. Greenen hælder hovedsageligt fra forkant til bagkant, men er derudover meget onduleret.

Hul 10

Hul 11

 • Par 3
 • Handicap: 18
 • Tee 48 : 113m
 • Tee 53 : 135m
 • Tee 59 : 145m

Hullet er et relativt kort par 3 hul med en stor green. Greenen er beskyttet af en stor bunker i venstre og en lille i højre. Søen mellem tee og green bør ikke være i spil.

Hul 11

Hul 12

 • Par 5
 • Handicap: 6
 • Tee 48 : 386m
 • Tee 53 : 401m
 • Tee 59 : 452m

Hul 12 er et kort dogleg venstre par 5 hul med sø i venstre side. I højre side ses den gamle kystlinje fra istiden. Hullet er muligt at nå i to, men da greenen er lille og hævet, kan den være svær at ramme. Greenen er beskyttet af en bunker kort af green.

Hul 12

Hul 13

 • Par 5
 • Handicap: 2
 • Tee 48 : 434m
 • Tee 53 : 484m
 • Tee 59 : 496m

Hullet er et meget strategisk golfhul, hvor man både i drivet og i andet slaget skal beslutte, om man vil passere vandet eller slå kort af det. Hullet ligger i det gamle Kolindsund og er derfor meget fladt. I slaget ind til green skal man både passe på vandet i venstre og træerne i højre. Greenen er lille og beskyttet af en bunker i  venstre. Green er hævet over niveau.

Hul 13

Hul 14

 • Par 4
 • Handicap: 4
 • Tee 48 : 347m
 • Tee 53 : 357m
 • Tee 59 : 395m

Hul 14 ligger også i det gamle Kolindsund, og har vandhasard langs hele højre side og mellem 130 og 100 meter fra green, er der også vand på tværs. Bag green løber der en grøft, så man skal ikke slå over green. Greenen er stor og hælder fra bagkant til forkant.

Hul 14

Hul 15

 • Par 4
 • Handicap: 8
 • Tee 48 : 296m
 • Tee 53 : 335m
 • Tee 59 : 366m

Hullet er et skarpt dogleg højre, hvor det er muligt at skære hjørnet dog med risiko for at slå i tæt skov. Hullet går op ad bakke, og har en fairwaybunker på indersiden af dogleget. Greenen er smal, og er beskyttet af en bunker i hver side.

Hul 15

Hul 16

 • Par 3
 • Handicap: 16
 • Tee 48 : 158m
 • Tee 53 : 178m
 • Tee 59 : 190m

Hullet er et langt par 3 hul, som dog ikke synes langt, da det går meget ned ad bakke. Det vanskelige er at få den rigtige længde på sit teeslag. Greenen er beskyttet af træer på begge sider.

Hul 16

Hul 17

 • Par 4
 • Handicap: 10
 • Tee 48 : 253m
 • Tee 53 : 338m
 • Tee 59 : 348m

Hullet er en smule dogleg til højre, og der er træer i begge sider. I drivet slår man ned til en lavere liggende fairway, og de langt slående skal passe på den store bunker midt i fairway. Greenen er rimelig smal og beskyttet af en bunker i venstre side.

Hul 17

Hul 18

 • Par 4
 • Handicap: 14
 • Tee 48 : 249m
 • Tee 53 : 271m
 • Tee 59 : 278m

Afslutningshullet er et smalt dogleg par 4, med træer i begge sider. Venstre side af fairway er at fortrække. Grenen er beskyttet af tre bunkere kort i højre og en langt i højre. Greenen hælder fra venstre mod højre.

Hul 18