Udvalgets opgaver

Sportsudvalget omfatter også det tidligere juniorudvalg. Separate informationer om juniorarbejdet på juniorudvalgssiden.

Vores hovedopgave som udvalg er, at skabe rummelige rammer for vores talenter, så de i høj grad kan udvikle deres spil, fysik og blive mentalt stærkere, således de bliver klar til at konkurrere på højeste plan. Vi planlægger ligeledes træning med den enkelte spiller, vi fokuserer mere på den enkeltes træningsindsats end tidligere.

Klubbens elitearbejde har ud fra klubbens perspektiv følgende værdigrundlag:

  • gennem sportslige resultater bidrage til at gøre Grenaa området kendt og attraktivt.
  • gennem indsats og resultater at engagere og inspirere klubbens medlemmer og sponsorer og derigennem bidrage positivt til klublivet.
  • deltage i interne klubmatcher.
  • deltage i udvalgsarbejde og andet arbejde i klubben.
  • åbent hus og company days.

Se resultaterne:

Danmarksturneringen herrer  2017.

3. division vest pulje 5.: Lyngbygaard-Mollerup-Kalø-Grenaa.

Kval række Pulje 19 Vest.: Grenaa-Lyngbygaard-Hammel-Himmelbjerg 1

TRÆNING/FÆLLESTRÆNING:

Fra mandag d. 3. april trænes der kl. 18.00 og dette fortsætter hver mandag indtil det er lyst nok til, at træningen kan flyttes til kl. 19.00.
Udover fælles træning så er der mulighed for individuel træning med Arild, dette aftales direkte med Arild.
Alle i klubben med handicap under 10 kan komme i betragtning til truppen, og man skal melde ind til Arild, hvis man har interesse i dette.

Udtagelse til matcher:

Igen i år vil der være mulighed for at aflevere scorekort fra runder spillet på alle ugens dage.
Der er ikke krav til at man skal spille med andre fra elitetruppen, men der opfordres til dette.
Antal afleverede scorekort for at komme i betragtning til holdet vil variere fra runde til runde, men vil typisk være på 3-4 runder.
Der opfordres på det kraftigste til at aflevere alle runder og ikke kun de “gode”, så Arild kan se formen på de enkelte spillere.
Lørdag og onsdag er der “elitematch” for at lavhandicap spillerne kan reguleres. Der opfordres også her til at alle fra truppen skriver sig i bogen inden man går ud og afleverer scorekort efterfølgende.
Arild sætter suverænt holdet. Det er ikke nødvendigvis den med de 3 bedste scores der udtages, andre kriterier såsom form, engagement, vigtighed af match, alder på spiller m.m. kan gøre sig gældende.
PS. Det er meget vigtigt at i melder ud hurtigst muligt, hvis i ikke kan deltage i en eller flere af matcherne.

Sportsudvalget

Mats Sommer – Formand
Tlf.: 61 46 71 14
mats.sommer59@gmail.com

Jesper Løhr – Elitekoordinator
Tlf.: 20668306
jelo@stofanet.dk

Arild Townhill (Træner & Pro)
Tlf : 28740224
arild.james@hotmail.com

Henrik Munch
Tlf.: 20 64 21 66
henrikmunch@heaven.dk

Annette Sloth
Tlf.: 30 25 20 27
Annette_sloth@hotmail.com

Lone Schneider
Tlf.: 20 42 44 72
frihave@privat.dk