Udvalgets opgaver

Klubhusudvalgets arbejde er i det væsentligste, at sørge for at klubhuset bliver forsvarligt vedligeholdt og får de nødvendige ændringer foretaget. Endvidere indgår vedligehold, samt rengøring af bagrum, parkeringsplads og udendørsarealer i samarbejde med baneudvalget.

Udvalget er samtidig bindeled mellem caféforpagter og bestyrelse.

Vi modtager gerne forslag fra klubbens medlemmer, som kan fremme f.eks. miljø, den daglige gang i huset og forholdet til vore gæster og ikke mindst nye medlemmer.

Klubhusudvalg

Poul Erik Jensen – Formand
Tlf.: 30 74 45 49
poulerik@barrett-jensen.dk

Marx Jøns
Tlf.: 21 78 33 15
d.6@c.dk

Susanne Sodemann – Cafe
Tlf.: 61 27 43 90