Disciplinærudvalget

Udvalget har til opgave at mægle eller tage beslutninger i forhold til tvister og uhensigtsmæssig adfærd på banen.

Alle henvendelser vedrørende uoverensstemmelser til disciplinærudvalget skal foregår skriftligt.

Udvalget består af Formand og Næstformand.

Disciplinærudvalget

Ole Lyng – Formand
Tlf.: 40 25 53 36

Poul Erik Jensen
Tlf.: 30 74 45 49