Udvalgets opgaver

• At skaffe nye medlemmer til Grenaa Golfklub

• At fastholde og integrere nye medlemmer i klubben

• At give nye medlemmer chancen for at få et socialt fællesskab i golfklubben.

Arbejdsopgaven forsøges løst gennem:

  • at annoncere og afholde åbent hus dage i Grenaa Golfklub
  • at tilbyde fællestræning til prøvemedlemmer to timer hver uge
  • at tilbyde teoriundervisning i golfregler og etikette 1½ time tre gange i hvert forløb
  • at arrangere begynderturneringer en aften hver uge i perioden april – september
  • at stille golfjern til rådighed for prøvemedlemmer
  • at give prøvemedlemmer ret til frit spil på par tre banen
  • begynderturneringerne arrangeres dels som Texas Scramble med en uøvet og en øvet golfspiller på samme hold
  • dels som kaninmatcher – ni hullers stableford.

Begynderudvalget.

Golfbuddy…..

I begynderudvalget prøver vi at gøre folk interesserede i golf ved at invitere til ”Golfens Dag” og senere måske til et Åbent Hus- arrangementet. Vi tilbyder et prøve medlemskab til en meget favorabel pris.

Nye prøvemedlemmer tilbydes en fast golfven i starten – en ”GOLFBUDDY”.

ETHVERT MEDLEM AF GRENAA GOLFKLUB KAN MELDE SIG SOM GOLFBUDDY FOR ET PRØVEMEDLEM!

Hvad indebærer det?
Ikke ret meget udover at du som ”Golfbuddy i prøveperioden ”tager dig af ”sit prøvemedlem, og får vedkommende godt integreret i klubben.  Det sker sikkert bedst ved at spille med det nye medlem nogle gange i løbet af prøvemedlemsperioden, alt efter lyst og behov. Man må spille på Den Store Bane, og så øser man af sine erfaringer, og fortæller om løst og fast om glæden ved at være golfspiller. I tiden efter et prøvemedlems skab viser Golfbuddyen de nye medlemmet vores klubber i klubben og andet i klubben, så det nye medlem føler sig velkommen i klubben, herunder introducerer du til det fine sociale miljø. Men man bestemmer selv omfanget af opgaven som ”Golfbuddy”.

MÅLET ER, AT HOLDE PÅ PRØVEMEDLEMMET VIA EN GOD INTRODUKTION TIL GOLFSPILLET OG KLUBBEN.

Hvordan kommer du i gang?
Du meddeler sekretariatet at du står til rådighed, og opgiver navn og diverse kontaktoplysninger, enten direkte til Anne i sekretariatet eller på en denne blanket, der ligger ved sekretariatet.

Efter Golfens Dag kan vi allerede nu sige at behovet er stort, og det er jo rigtig dejligt. Hvis du ikke selv har fundet et prøvemedlem at være ”Golfbuddy” for, så kontakter sekretariatet dig, og formidler kontakten. Så aftaler I selv resten.

Med venlig hilsen
Begynderudvalget

Begynderudvalg

Gert Jørgensen – Formand
Tlf.: 41 62 68 45

Arild Townhill – pro
Tlf.: 28 74 02 24

Knud Saaby
Tlf.:24 63 74 50

Else Vadsholm
Tlf.: 30 23 16 81

Niels-Ove Osborne
Tlf.: 60 77 01 04

Niels Erik Christensen
Tlf.: 20 68 01 38

Kristen Brændgaard Jensen
Tlf.: 30 22 05 76

Birgit Purup
Tlf.: 22 53 71 76

Bjarne Boye Sørensen
Tlf.: 21 76 36 42

Peder Hougaard Rasmussen
Tlf.: 40 17 63 71