­

Frivilligt arbejde

Kære medlem.

Det medlem der er nævnt først indkalder til det første møde, hvor opgaverne fordeles.

 1. Teestedsmarkeringer – 48, 53 og 59. Træskiltene renses og lakeres to gange årligt
 • (3 personer) Opgaven løses af Kirsten Jensen, Søren Bang og Erik Jensen.
 1. Boldopsamling på Drivingrange 2 timer 3 gange ugentligt, mandag og Torsdag fra kl. 6 – 8 og fredag fra kl. 18 – 20.
 • (min. 6 personer) Opgaven løses af Niels Hindborg, Carsten HansenSøren Sørensen og Jesper Johansen . (Hjælp ønskes)
 1. Par 3 banen – 12 teesteder(måtter) renses for ukrudt og bunkers renses og rives,
 • (max. 4 personer) Opgaven løses af  Torben Simonsen, Benny Juel Pedersen, Willy Johannsen og Kirsten Jørgensen.
 1. Stor bane og par 3 banen – tømme skraldespande, sørge for vand i boldvaskere, udskifte håndklæder og samle skrald på indkørsel fra Enslevvej.
 • (3 personer) Opgaven løses af  Bo Sørensen, Poul Ditlevsen og Preben Brandstrup.
 1. Den tredje klipning på den store bane – 2 gange pr. måned.
 • (3 personer)  Opgaven løses af Mats Sommer og Hans-Peter Carl. (Hjælp ønskes)
 1. Muldvarpejæger:
 • (2 personer) Opgaven løses af ______?________. (Hjælp ønskes)
 1. Klipning af højt græs ved teestederne:
 • (min. 4 personer) Opgaven løses af  Kristen Brændgaard, Kim Jürgensen og Leif Clausen. (Hjælp ønskes)
 1. Stier og trapper vedligeholdes 1 gang månedlig.
 • (min. 4 personer) Opgaven løses af  John Christiansen, Mogens Lyng, Knud Erik Christensen og Poul Bach.
 1. Bevoksning ved søbredder fjernes 2 – 3 gange årligt.
 • (min. 8 personer) Opgaven løses af  Bjarne Boye Sørensen, Jens Peter Pedersen og Peder Hougaard Rasmussen. (Hjælp ønskes)
 1. Bunkerkanter rettes og ukrudt fjernes – efterfølgende håndrives kanten af bunkeren 2 gange månedligt.
 • Opgaven løses af Greenkeeperne.
 1. Maling af toiletbygning:
 • Opgaven løses af  Bodil K. Madsen og Elsebeth Østergaard.
 1. Maling af husene på driving range.
 • Opgaven løses af  Jørgen Katholm, Bent Sørensen, Torben B. Sørensen, Gurli Stefanek og Per Stefanek.
 1. Renholdelse ved klubhus og bagrum.
 • Opgaven løses af  Kjell Rasmussen, Karl Emil Kaltoft, Erik Vedelsbo, Henning Munk, Halvard Myklebost, Susanne Rebsdorf og Poul Ivan Elsborg.

Som i kan se, så er langt de fleste arbejdsopgaver placeret – men der er stadig ledige opgaver.

Tovholder for de frivillige er Preben Brændstrup

I kan stadig melde jer til en opgave ved at maile til Anne – info@grenaagolfklub.dk

Listen senest opdateret den 08. feb. 2018

2017-06-30, hygge komsammen med de “frivillige”

Alle frivillige var inviteret, igennem deres Tovholder, til lidt hyggeligt samvær, som en beskeden anerkendelse af det store arbejde, I/De alle yder for Grenaa Golfklub.

Der mødte ca. 30 personer op, A. Bjerregaard arrangerede et Banko-arrangement, der så blev efterfulgt af fællesspisning i Greenkeeper-gaarden, pølser/brød på grillen, som blev passet af bane-personalet.

Det var super hyggeligt, det kunne godt gå hen at blive en årlig tradition.

Endnu engang stor tak til de frivillige for hjælpen.

Baneudvalget

2016-06-30, hygge komsammen med de “frivillige”

Alle frivillige var inviteret, igennem deres Tovholder, til lidt hyggeligt samvær, som en beskeden anerkendelse af det store arbejde, I/De alle yder for Grenaa Golfklub.

Der mødte ca. 35 personer op, A. Bjerregaard arrangerede en Par-3 bane turnering, der så blev efterfulgt af fællesspisning i Greenkeeper-gaarden, pølser/brød på grillen, som blev passet af bane-personalet.

Det var super hyggeligt, det kunne godt gå hen at blive en årlig tradition.

Endnu engang stor tak til de frivillige for hjælpen.

Baneudvalget