Medlemsform

Senior Kr. 5.900
Senior 1000 (nedlagt)
Hverdagsmedlem (udgår) Kr. 4.150
Flex basis Kr. 1.150
Langdistance Kr. 3.000
Yngling Kr. 3.200
Junior Kr. 1.450
Mini junior Kr. 700
Passiv Kr. 750
Passiv LUX (nedlagt)
Studie/lærling Kr. 2.450
9 huller damer Kr. 3.000
9 huller herrer Kr. 3.000
9 huller lux damer/herrer Kr. 4.000
Medlem af par 3 banen * Kr. 1.350
Bagskabe / Pladsleje
for opbevaring af dit golfudstyr
Bagskab, almindeligt Kr. 515
Bagskab, El-skab Kr. 775
Batteriskabe Kr. 260
Pladsleje, Golfbil, benzin Kr. 885
Pladsleje, Golfbil, el,   inkl. opladning Kr. 3.000

Uddybning af medlemsformer klik her

* Giver ikke ret til greenfeespil i andre klubber.

Definition af Træningsfaciliteter : Drivingrange, 3 hullers indspilsgreens, bunker- og chipping green, 9 hullers puttegreen og 12-hullers Pay & Play Par 3 bane.

Passive har ikke spilleret på stor bane, men kan mod greenfee betaling træne og bruge par 3 banen.

Kontingentet opkræves via PBS (Pengeinstitutternes BetalingsService) og bestyrelsen anbefaler alle at tilslutte sig dette.

Unge og juniorer kan være i de respektive kontingentgrupper til og med det kalenderår, man fylder 23/18 år.

Nye medlemmer, der indmeldes i løbet af året, betales et forholdsmæssigt beløb for den resterende del af kalenderåret. Dvs. ca. fra indmeldelsesdatoen til 31. december

Indmeldelsesgebyr er suspenderet for 2017.

Indmeldelsesgebyr betales for at få adgang til alle de goder, som er opbygget gennem klubbens virke i de forløbne år.
Gebyret er  kr. 4000.-
Betalingsbetingelser efter nærmere aftale.
Unge kan vente med betaling, til de er fyldt 23 år. Long-distance medlemmer betaler ikke indmeldelsesgebyr
Indmeldelse kan ske til et medlem af begynderudvalget, til klubsekretæren på kontoret

Manglende betaling af kontingent !

Såfremt kontingent ikke indgår rettidigt, udsendes rykkerskrivelse (gebyr kr. 50,-), hvori fremgår betalingsfrist. Hvis denne frist ikke overholdes, kan vedkommende restant betragte sig som udmeldt af Grenaa Golfklub.

Udmeldelse af klubben

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kontor, sekretær eller kasserer med mindst 3 måneders varsel.