Lokale regler.

 1. Steen i bunkers er flytbare forhindringer (regel 24-1)
 2. Frit drop fra anlagte stier.
 3. Out of bounds:
  1. Hvide pæle.
  2. Mod hul 18 angiver den banenære vejkant grænsen.
 4. Træflis er løse naturgenstande.
 5. Ved spil på hul 4, 11, 13 og 14.  –  Hvis bolden kan være i vandhazarden, må der spilles en provisorisk bold efter enhver af mulighederne i regel 26-1.
 6. Træer markeret med trådnet / støtte-pæle eller med blå pæle er ikke flytbare forhindringer. Lempelse iflg.. Regel 24-2.
 7. Bold på green flyttet uforsætligt
  • Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
   Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
   Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
  • Se infografik Bold på green flyttet uforsaetligt

Toilet og drikkevand ved hul 10 – 11.

Banemarkeringer:

Hvide pæle:  Out of bounds.  –  Gule markeringer: Vandhazard  –  Røde markeringer: Parallel vandhazard.  –  Blå pæle: Areal under reparation.  –  Blå pæle med sort top: Spilleforbud.

Ordensregler:

 1. Afhentning af bolde, out of bounds til venstre for hul 14 er forbudt.
 2. Gyldig medlemsbadge eller green-fee billet skal altid bæres synligt.
 3. Det er ikke tilladt at spille med træningsbolde på par 3-banen og 18 huls-banen.
 4. Øvelsesspil mod ordinære greens og fra banens bunkers er ikke tilladt.
 5. Cigaretskod, tomme flasker og øvrigt affald må ikke smides på banen, men anbringes i de opstillede affaldsspande.
 6. Boldkurve stilles tilbage til boldautomaten efter brug.
 7. Hunde skal altid føres i snor og må ikke medtages i Klubhuset.

HUSK: Sidste mand  aflåser dørene.

God golfetikette!

handler også om flg.:

Læg opslået tørv på plads. Det gøres bedst ved at lægge tørven tilbage, hvor den blev slået op, hvorefter den skal stampes godt ned i jorden med hælen af skoen. Det er ikke nok blot at trykke den ned med tåspidserne. Næh, der skal stampes hårdt med hælen.

Opret nedslagsmærker på green. Som bekendt skal alle spillere have en pitchfork i lommen, og den skal selvfølgelig bruges, men ikke mindst bruges korrekt,  så der undgås brune pletter, hvor græsset ikke kan gro. Er du i tvivl om hvordan, så spørg dig for, så greens kan fremstå bedst mulige.

Riv bunkeren pænt efter brug, og lad hele riven blive i bunkeren.

Vis hensyn overfor banen. Undlad at gå igennem de steder, hvor der ofte er vand samt hvor der er stor slitage på banen f.eks. højre/venstre om green.
Her er græsset ofte nedslidt på grund af stor gennemgang.

Vis hensyn overfor banens personale. Jo færre forstyrrelser, jo bedre kan personalet udføre det gode arbejde, som synligt har resulteret i en dejlig bane.
Og venligst lad personalet få lov til at holde fri og evt. spille golf efter endt arbejde uden diverse spørgsmål og kommentarer om banens udvikling.

Skulle I have konstruktive ideer og forslag til forbedring af banen, så modtager Baneudvalget til enhver tid henvendelser, gerne skriftligt.

På forhånd tak

M.v.h.

Hans Husum/Baneudvalget